• دیمیت؛ به درخت نخل کوچک گفته می شود.انسان مانند نخل است .مهم نیست که چند هزار سال ریشه در خاک تاریخ داشته باشد، مهم این است که سرش سالم باشد
  • یعنی نمودِ فرهنگی امروز جامعه ات هم باید سالم باشد .اگر فرهنگ امروز جامعه ای بیمار شد،آن فرهنگ می میرد ،اگرچه هزاران سال ریشه داشته باشد
  • سامانه آموزشی دیمیت ( DIMIT  ) در موسسه برای آموزش و تربیت طراحی شده است و در بخش های زیر فعالیت می کند.

  • .تربیت مربی معارفی کودک و نوجوان  .تربیت مربی مهد کودک و پیش دبستانی  .تربیت معلم دوره های ابتدایی 
  •  .آموزش فرزندان و خانواده کارکنان  .آموزش تدوین و فیلم سازی


    درس‌ها